เว็บสล็อตออนไลน์ ลงนามข้อตกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เชื่อมโยงอันดามันเข้ากับวัฒนธรรมอีสาน

เว็บสล็อตออนไลน์ ลงนามข้อตกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เชื่อมโยงอันดามันเข้ากับวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ (27 เม.ย.) ที่โรงแรมเมโทรโพล เว็บสล็อตออนไลน์ จ.ภูเก็ต นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาล ระหว่าง ชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน กับผู้ประกอบการกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ กับ นายวิชัย เรืองจารุวัฒนา รองประธานชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน โดยมีนายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และสมาชิกชมรมไทยธุรกิจบริการนำเที่ยวฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับเศรษฐกิจประเทศเพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบาย  Thailand4.0 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงภายในสู่เศรษฐกิจโลกเพื่อขับเคลื่อน“เศรษฐกิจการท่องเที่ยวฐานราก” สร้างความมั่นคั่งทางการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด สร้างสรรค์เข้ามาพัฒนา “สินค้าท่องเที่ยว” และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวข้ามภาค เพื่อกระตุ้นให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติ  จึงได้จัดทำบันทึกนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

โดยชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ตกลงดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบ/แนวทางดำเนินงาน ดังนี้ ส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน,ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างซึ่งกันและกัน,ส่งเสริมและร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดการค้าขายสินค้าการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนข้ามภูมิภาคกระตุ้นกำลังซื้อ และกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ SME และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การที่ทางกลุ่มจังหวัดดังกล่าวได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับทางชมรมไทยบริการท่องเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบนนั้น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ที่จะได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคร่วมกัน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตแล้ว สามารถที่จะเดินทางต่อไปยังขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการบินตรงที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษๆเท่านั้น ก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่แตกต่างจากภูเก็ตที่มีหาดทราย ชายทะเล เพราะกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร ที่แตกต่างๆไปจากภาคใต้ และเมื่อนักท่องเที่ยวไปแล้วจะเกิดความประทับใจ และคุ้มค่าในการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน จึงอยากชวนเชิญให้คนภูเก็ตและคนภาคใต้ตอนทางไปท่องเที่ยวยังขอนแก่นและภาคอีสานกันมากขึ้น

ด้านนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเดินทางจากภูเก็ตไปขอนแก่นสะดวกสบายมีสายการบินไทยแอร์เอเชียบินตรงสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่งจะทำให้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันสะดวกและรวดเร็ว และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดในลุ่มน้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย และการท่องเที่ยวในภาคอีสานนั้นคุ้มค่ามากๆ

ขณะที่นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 

กล่าวว่า การมาภูเก็ตในครั้งนี้ก็เพื่อร่วมมือกับทางภูเก็ตให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพราะทั้งสองภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันได้ ขอนแก่นและอีสานมีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากภาคใต้ มีอาหารอีสานรสเด็ด ไก่ย่างเขาสวนกวาง และปัจจุบันการเดินทางก็สะดวกสบายและรวดเร็วจากสายการบินที่บินตรงระหว่างกัน ซึ่งจุดนี้จะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

นายวิชัย เรืองจารุวัฒนา รองประธานชมรมไทยบริการนำเที่ยว สาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันนี้ถือเป็นิมิตรหมายที่ดี ที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้มานำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากฝั่งอันดามัน ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อาหารการกิน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวจากทะเลไปยังอีสานได้ และปัจจุบันก็มีเที่ยวบินตรง การเชื่อมทะเลเข้ากับวัฒนธรรมอีสานจึงน่าที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการจัดเพ็กเกจทัวร์ร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้

รวบเครือข่ายยาเสพติดภูเก็ต ผู้ต้องหา 6 คน ไอซ์กว่า 400 กรัม และของกลางอื่นๆร่วม 2 ล้าน เมื่อระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย.61 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ธรรมสรรค์ บุญทรง รองผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล หน.ชปส.ภ.จว.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ชปส.ภ.จว.ภูเก็ต สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 5 ราย ผู้ต้องหา 6 คน พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ รวมทั้งหมด ไอซ์ 415.63 กรัม อาวุธปืน 4 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 75 นัด รวมทั้ง ตรวจยึดทรัพย์สิน ตาม พรบ.มาตราการฯ จำนวน 2 ราย รถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน และโทรศัพท์ 2 เครื่อง มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท

พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล หน.ชปส.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวถึงการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในครั้งนี้ ว่า เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย.61 เป็นช่วงการระดมกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งการจับกุมดังกล่าวเป็นการจับกุมรายแรกจากนั้นขยายผลเป็นทอดๆ จนสามารถจับกุมได้รายใหญ่ได้ เว็บสล็อต