บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

มันฝรั่งและความยากจน

มันฝรั่งและความยากจน

Propitious Esculentไม่ได้เป็นเพียงหนังสือ เกี่ยวกับมันฝรั่งเท่านั้น มันเกี่ยวกับความยากจนด้วย ทั้งสองเชื่อมโยงกันด้วยประวัติศาสตร์ และในเรื่องราวที่น่าอ่านนี้ นักมานุษยวิทยาและนักข่าว John Reader แสดงให้เราเห็นว่า มันฝรั่งที่เพาะปลูกSolanum tuberosum เป็นหนึ่งในประมาณ 1,500 สายพันธุ์ในสกุล...

Continue reading...