เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

กีฬาดัดแปลงและการพัฒนา

กีฬาดัดแปลงและการพัฒนา

Palms to Pines Parasports (PPP) ในริเวอร์ไซด์เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการให้โอกาสในการแข่งขันและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้พิการทางร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความรักในสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต และช่วยให้นักกีฬาตระหนักถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ การรวมเป็นประเด็นที่องค์กรพัฒนาทั่วโลก รวมเข้ากับโปรแกรมของตนเป็นประจำ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ครอบคลุมถึงความทุพพลภาพและคนพิการอย่างชัดแจ้ง ...

Continue reading...